Saada link


TÖÖANDJALE

 

Erinevatel andmetel elab Eestis ca 2000 kurti (sündinud kurdina või varakurdistunud), s.o ligikaudu 0,1% elanikkonnast. Paraku neist väga paljudel ei ole täna tööd.

 

Eestis leidub tööandjaid, kes on mõistnud, et panustamine kuulmispuudega töötajatesse annab tulemuseks väga lojaalsed ja motiveeritud töötajad, kes tunnevad oma võimete piire ja teevad oma tööd suure pühendusmusega.

Meie vabariigis on mitmeid toetusi, mis kompenseerivad ettevõttele puudega inimese töölevõtmise.

 

Esimene mõte, mis kurdi  inimese värbamisel võib tekkida - kuidas suhelda?

Seda ei maksa peljata, enamasti laheneb olukord juba esimesel kohtumisel. Kurtidel endal on sageli väga positiivne suhtumine oma kurtusesse ning ollakse harjunud sõnumit lugema huultelt - see on neile ju igapäevaelu, vastuse kirjutab vestluspartner enamasti paberile.

Üsna sageli sellest kohtumisest tingituna leiab kuulja inimene, et oleks tore ning vajalik osata viipekeelt. Kes aga natuke julgema sammu astub, see leiab tihti enda jaoks viipekeele eripära ja eksootilisuse. "Üks keel on üks, kaks keelt kaks varandust." (Vahur Laiapea)

 

Kui teie ettevõttel on võimalik pakkuda tööd kuulmispuudega inimesele ja on vakantne ametikoht, mis ei eelda laialdast verbaalset suhtlust kuid nõuab keskendumist, kiirust, täpsust või käelist tegevust siis oled õigel lehel - palun anna endast märku!

Omaltpoolt aitame igati kaasa, et just sellele erialale sobiv töötaja leida ning aitame kuulmispuudega inimesel kohaneda - sisseelamisperioodil võimaldame tõlki, kui tööprotsess nõuab, otsime ka sobiva koolituse.

 

Tänutäheks lisame teie ettevõtte Toetajad rubriiki.


Seadustest: 

  • Riigipoolne sotsiaalmaksu tasumisest – tööandjale teadmiseks palgates töötajaks töövõimetuspensioni saava inimese ( sotsiaalmaksuseadus § 2)
  • Pikendatud  põhipuhkus  töövõimetuspensioni saajatel on õigus 35 - kalendripäevasele põhipuhkusele tavalise 28 - kalendripäevase põhipuhkuse asemel (puhkuseseadus § 9)
  • Tulumaksuseadusest – maksusoodustustest tööandja tehtud kulutustele töötaja kohta
  • Palgatoetus – tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive saavutamine ning pikaajalise töötu töötamist (tööturuteenuste ja -toetuste seadus § 18)
  • Töö- ja puhkuseseadus – töö- ja puhkeaja kestvuse ja korralduse alused