Vaikne keel meie keskel - Viipekeel
Saada link

 

 

MTÜ Viipelend jätkab 2018 aastal tõlketööd samamoodi, nagu see oli eelneval aastal.

Kõik broneeringud tõlgi tellimiseks saab teha meie kodulehel või SMS-i teel.

Head broneerimist ja meeldiva kohtumiseni!

 

Teie,

MTÜ Viipelend 

 

 

 

Broneerimiseks helista või saada sms numbrile  +372  554 7682

 

Palun broneeri tellimus 3 päeva ette (võimalusel täidetakse tellimus lühema aja jooksul).

 

Hinnakiri

 • Olmetõlge:          1h / 34 EUR  

( väiksem arvestuslikum ühik on 0,5 h )

 

 

Viipekeele tõlketeenus kuulmispuudega inimestele olmetõlke situatsioonides

 • Tõlkimine tervishoiuasutustes (perearstid, eriarstid, haiglad, tervisega seotud nõustamine jmt)

 • Puudest tingitud asjaajamine (rehabilitatsioonikomisjonid, puudespetsiifiline nõustamine jmt)

 • Asjajamine ametiasutustes

 • Perekondlik asjaajamine (perenõustamine, arenguvestlused, asjaajamine koolides ja lasteaedades, lastevanemate koosolekud, vestlused õpetajate ja kasvatajatega, pidulikud üritused, perekondlikud üritused - abielu registreerimine, matused jmt)

 • Asjaajamine teenindusasutustes (pangad, kindlustused, kaubandus, teenindus jmt)

 • Õigusalane asjaajamine (notarid, õigusalane nõustamine)

 • Koolitused (grupile võimalusel alates kolmest isikust)

 • Koosolekud (korteriühistute koosolekud, koosolekud töökohtadel)

   
 
Saada link

 

 

 

VIIPELEND = VÕRDSED VÕIMALUSED

 

 

MTÜ Viipelend on sündinud 2010 a. ning saanud „tuule tiibadesse“ kodanikualgatusest nagu mitmed sotsiaalsed ettevõtmised meie ühiskonnas.

 

 

MILLEGA TEGELEB MTÜ VIIPELEND?

 

 

Piltlikult väljendades oleme justkui sild kahe erineva kultuuri vahelmeie peamine eesmärk on suurendada kuulmispuudega inimeste edasiõppimise- ning töökoha leidmise võimalusi.

Hariduse, hilisema tööleidmise ning elus toimetuleku vahel on seos ilmne, MTÜ Viipelend püüab siin omalt poolt õla alla panna. Eesmärgi saavutamiseks  teeme koostööd erinevate kodanikuühendusteettevõtete ja organisatsioonidega ning pakume võimaluste piires viipekeele tõlketeenust.

Ühiskonnaga paremaks kommunikatsiooniks ja igapäevaelu korraldamiseks vajavad kurdid tõlketeenust ja vastupidi - kuuljad vajavad tõlketeenust asjaajamisel kurtide inimestega. Toimetulekuks hädavajalik teenus peaks olema arenenud ühiskonnas kättesaadav ja taskukohane kõigile abivajajatele.

Üks meie eesmärkidest on tõsta ka ühiskonna teadlikkust vaegkuuljate ja kurtidega suhtlemise viisidest  ning tutvustada kasutusel olevat viipekeelt, et selle tuntus Eestis laieneks.

 

Kui sa oled:

 

 • viipekeele huviline
 • kuulmispuudega inimene, kes soovib õppima asuda või tööd leida
 • tööandja, kel töö- ning praktikakohti pakkuda 
 • toetaja, sõber või partner, kes soovib meie tegemistes kaasa rääkida 

 

Võta palun meiega ühendust, ilma Sinuta ei ole ka meid!

 

LENNUKAT VIIPLEMIST!