Saada link

 

 

 

VIIPELEND = VÕRDSED VÕIMALUSED

 

 

MTÜ Viipelend on sündinud 2010 a. ning saanud „tuule tiibadesse“ kodanikualgatusest nagu mitmed sotsiaalsed ettevõtmised meie ühiskonnas.

 

 

MILLEGA TEGELEB MTÜ VIIPELEND?

 

 

Piltlikult väljendades oleme justkui sild kahe erineva kultuuri vahelmeie peamine eesmärk on suurendada kuulmispuudega inimeste edasiõppimise- ning töökoha leidmise võimalusi.

Hariduse, hilisema tööleidmise ning elus toimetuleku vahel on seos ilmne, MTÜ Viipelend püüab siin omalt poolt õla alla panna. Eesmärgi saavutamiseks  teeme koostööd erinevate kodanikuühendusteettevõtete ja organisatsioonidega ning pakume võimaluste piires viipekeele tõlketeenust.

Ühiskonnaga paremaks kommunikatsiooniks ja igapäevaelu korraldamiseks vajavad kurdid tõlketeenust ja vastupidi - kuuljad vajavad tõlketeenust asjaajamisel kurtide inimestega. Toimetulekuks hädavajalik teenus peaks olema arenenud ühiskonnas kättesaadav ja taskukohane kõigile abivajajatele.

Üks meie eesmärkidest on tõsta ka ühiskonna teadlikkust vaegkuuljate ja kurtidega suhtlemise viisidest  ning tutvustada kasutusel olevat viipekeelt, et selle tuntus Eestis laieneks.

 

Kui sa oled:

 

  • viipekeele huviline
  • kuulmispuudega inimene, kes soovib õppima asuda või tööd leida
  • tööandja, kel töö- ning praktikakohti pakkuda 
  • toetaja, sõber või partner, kes soovib meie tegemistes kaasa rääkida 

 

Võta palun meiega ühendust, ilma Sinuta ei ole ka meid!

 

LENNUKAT VIIPLEMIST!